ZAPYTAJ o ubezpieczenie i cenę
Proszę o przygotowanie oferty ubezpie- czenia: (przygotowanie oferty jest bezpłatne i niezobowiazujące)
Telefon:                      Email:
Ochrona prawna
 
Ubezpieczenie ochrony prawnej - obejmuje koszty ochrony prawnej powstałe w następstwie zdarzenia powodującego faktyczne lub domniemane naruszenie przepisów prawnych przez ubezpieczonego, współubezpieczonych lub osobę trzecią będącą stroną przeciwną, powodujące konieczność ponoszenia kosztów ochrony prawnej.

Ubezpieczenie ochrony prawnej kierowcy – obejmuje :
  • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych w związku z ustawowymi regulacjami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego z tytułu szkody spowodowanej pojazdem;
  • ochronę w postępowaniu karnym w związku z ruchem drogowym lub z naruszaniem przepisów o ruchu drogowym.
NOWO¦ć - Ubezpieczenie ochrony prawnej w sporze z fiskusem

Skierowane zarówno do osób fizycznych jak i osób prowadzących działalność gospodarczą a także organizacji społecznych.

Potrzebne każdemu. Ochronę zapewniają wybitni specjaliści z Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy.

SZYBKI KONTAKT

Telefon: 510 054 520, e-mail: kontakt@serwis-ubezpieczeniowy.pl

LIKWIDACJA SZKÓD

Szanowni Państwo, przekazujemy numery telefonów towarzystw ubezpieczeniowych pod którymi możecie Państwo zgłaszać szkody.

czytaj więcej


powiadamianie

Jeśli chcecie być Państwo powiadamiani o zmianach na naszej stronie internetowej prosimy poniżej zamieścić swój adres e-mail. Przycisk 'wypisz' spowoduje usunięcie adresu mailowego z naszej listy zainteresowanych.