ZAPYTAJ o ubezpieczenie i cenę
Proszę o przygotowanie oferty ubezpie- czenia: (przygotowanie oferty jest bezpłatne i niezobowiazujące)
Telefon:                      Email:
Ubezpieczenia osobowe
 
Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci Ubezpieczonego, wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależne od woli Ubezpieczonego.

Ochroną mogą być również objęte wypadki spowodowane przez zawał serca lub wylew krwi do mózgu.

Ochrona ubezpieczeniowa działa 24 godziny na dobę, w kraju i za granicą, w życiu prywatnym oraz w czasie wykonywania pracy.

więcej

Ubezpieczenie kosztów leczenia podczas podróży zagranicznej

Ubezpieczenie zapewnia gwarancję pełnej opieki medycznej i finansowej w czasie podróży i pobytu za granicą.

Przedmiotem ubezpieczenia są:

  • koszty leczenia;
  • następstwa nieszczęśliwych wypadków;
  • usługi assistance.

W zakres ochrony mogą być również włączone ryzyka związane z:

  • wykonywaniem pracy;
  • amatorskim uprawianiem narciarstwa, snowboardingu lub windsurfingu;
  • uprawianiem sportów ekstremalnych.
więcej

Ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie jest uzupełnieniem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, przede wszystkim w zakresie ambulatoryjnych świadczeń medycznych.

Oferta umożliwia dostosowanie zakresu ochrony ubezpieczeniowej do indywidualnych potrzeb klienta.

więcej

SZYBKI KONTAKT

Telefon: 510 054 520, e-mail: kontakt@serwis-ubezpieczeniowy.pl

LIKWIDACJA SZKÓD

Szanowni Państwo, przekazujemy numery telefonów towarzystw ubezpieczeniowych pod którymi możecie Państwo zgłaszać szkody.

czytaj więcej


powiadamianie

Jeśli chcecie być Państwo powiadamiani o zmianach na naszej stronie internetowej prosimy poniżej zamieścić swój adres e-mail. Przycisk 'wypisz' spowoduje usunięcie adresu mailowego z naszej listy zainteresowanych.