ZAPYTAJ o ubezpieczenie i cenę
Proszę o przygotowanie oferty ubezpie- czenia: (przygotowanie oferty jest bezpłatne i niezobowiazujące)
Telefon:                      Email:
Ubezpieczenie kosztów leczenia podczas podróży zagranicznej
 
Ubezpieczenie zapewnia gwarancję pełnej opieki medycznej i finansowej w czasie podróży i pobytu za granicą.

Przedmiotem ubezpieczenia są:

 • koszty leczenia;
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków;
 • usługi assistance.

W zakres ochrony mogą być również włączone ryzyka związane z:

 • wykonywaniem pracy;
 • amatorskim uprawianiem narciarstwa, snowboardingu lub windsurfingu;
 • uprawianiem sportów ekstremalnych.

Ubezpieczenie pokrywa wydatki związane z:

 • pobytem i leczeniem w szpitalu lub ambulatorium;
 • badaniami, zabiegami i operacjami zleconymi przez lekarza;
 • zakupem niezbędnych lekarstw oraz środków opatrunkowych;
 • transportem Ubezpieczonego z miejsca wypadku lub nagłego zachorowania do szpitala lub ambulatorium;
 • przewozem zwłok Ubezpieczonego do Rzeczpospolitej Polskiej lub koszty kremacji (pogrzebu) za granicą;
 • ratownictwem prowadzonym przez wyspecjalizowane służby ratownictwa.

Ubezpieczenie można zawrzeć indywidualnie, zbiorowo lub w formie specjalnie opracowanych pakietów.

PAKIET RODZINA

Ochrona obejmuje jedną osobę dorosłą (rodzice lub dziadkowie) oraz dzieci wspólnie z nią podróżujące. Bezpłatne ubezpieczenie jednego dziecka, 50% zniżki dla pozostałych dzieci.

PAKIET WEEKENDOWY

Ochrona działa w każdy piątek, sobotę i niedzielę w 30 dniowym okresie ubezpieczenia. Szczególnie polecany przy wyjazdach związanych z rekreacyjnym uprawianiem narciarstwa.

SZYBKI KONTAKT

Telefon: 510 054 520, e-mail: kontakt@serwis-ubezpieczeniowy.pl

LIKWIDACJA SZKÓD

Szanowni Państwo, przekazujemy numery telefonów towarzystw ubezpieczeniowych pod którymi możecie Państwo zgłaszać szkody.

czytaj więcej


powiadamianie

Jeśli chcecie być Państwo powiadamiani o zmianach na naszej stronie internetowej prosimy poniżej zamieścić swój adres e-mail. Przycisk 'wypisz' spowoduje usunięcie adresu mailowego z naszej listy zainteresowanych.