ZAPYTAJ o ubezpieczenie i cenę
Proszę o przygotowanie oferty ubezpie- czenia: (przygotowanie oferty jest bezpłatne i niezobowiazujące)
Telefon:                      Email:
Nota prawna
 
Prawa autorskie

Wszelkie teksty, zdjęcia, grafika, pliki dźwiękowe, pliki z animacją, pliki video zamieszczone na łamach tego serwisu internetowego podlegają ochronie prawem autorskim oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Zabronione jest kopiowanie tych obiektów w celach komercyjnych lub w celu dalszego rozpowszechniania, nie dozwolone jest także ich modyfikowanie lub umieszczanie na innych stronach internetowych.

Niektóre podstrony naszego serwisu internetowego zawierają również materiały objęte prawami autorskimi podmiotów, które wyraziły zgodę na ich umieszczenie na łamach tego serwisu internetowego.

Znaki towarowe

Zamieszczone na łamach serwisu internetowego znaki towarowe są prawnie chronionymi znakami towarowymi podmiotów, dotyczy to w szczególności nazw oraz znaków logo.

Odpowiedzialność

Informacje i dane znajdujące się na tych stronach nie stanowią ani wyraYnie ani w sposób dorozumiały żadnego zapewnienia ani gwarancji. Nie stanowią one w szczególności dorozumianej (milczącej) obietnicy lub gwarancji dotyczącej właściwości, przydatności do handlu, przydatności do określonych celów lub nienaruszenia ustaw i patentów. —adna informacja zamieszczona w niniejszym serwisie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Informacje zamieszczone w naszym serwisie internetowym mogą być zmienione bez uprzedzenia w każdym czasie.

Na łamach naszego serwisu internetowego znajdziecie Państwo linki do innych stron internetowych. Chcemy zwrócić uwagę na to, że nie mamy żadnego wpływu na format i zawartość zlinkowanych stron. Dlatego też nie możemy przejąć odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość zamieszczonych tam informacji. Z tego też powodu dystansujemy się niniejszym do wszelkich treści i zawartości tych stron internetowych.

Ochrona danych

Z odpowiedzialnością oraz powagą traktujemy ochronę danych osobowych i chcemy, żeby czuli się Państwo dobrze odwiedzając nasz serwis internetowy. Dane osobowe pobierane w czasie wizyty na naszych stronach internetowych przetwarzamy zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych obowiązującymi w Polsce.

Pobieranie i opracowanie danych osobowych

W czasie wizyty na tej stronie internetowej serwer internetowy standardowo zapisuje nazwę Państwa dostawcy usług internetowych, stronę internetową, z której Państwo nas odwiedzacie, nasze strony internetowe, które Państwo odwiedzacie, oraz datę i czas trwania Państwa wizyty.

Dane osobowe są zapisane tylko wtedy, jeśli podacie je nam Państwo dobrowolnie, np. w ramach rejestracji, wypełnienia ankiet, konkursu lub w celu zawarcia albo wykonania umowy.

Wykorzystujemy Państwa dane osobowe jedynie w celach marketingowych, związanych z działalnością gospodarczą zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity, Dz. U. z 2002 r., No 101 poz. 926) oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 144 poz. 1204).

Przekazanie danych osobowych instytucjom i urzędom państwowym następuje tylko w ramach bezwzględnie obowiązujących w danym kraju przepisów prawnych. Nasi pracownicy zostali przez nas zobowiązani do zachowania poufności.

SZYBKI KONTAKT

Telefon: 510 054 520, e-mail: kontakt@serwis-ubezpieczeniowy.pl

LIKWIDACJA SZKÓD

Szanowni Państwo, przekazujemy numery telefonów towarzystw ubezpieczeniowych pod którymi możecie Państwo zgłaszać szkody.

czytaj więcej


powiadamianie

Jeśli chcecie być Państwo powiadamiani o zmianach na naszej stronie internetowej prosimy poniżej zamieścić swój adres e-mail. Przycisk 'wypisz' spowoduje usunięcie adresu mailowego z naszej listy zainteresowanych.