ZAPYTAJ o ubezpieczenie i cenę
Proszę o przygotowanie oferty ubezpie- czenia: (przygotowanie oferty jest bezpłatne i niezobowiazujące)
Telefon:                      Email:
Ubezpieczenia
 
Ubezpieczenia nie są wynalazkiem współczesnym, już w starożytności działalność ludzi cechowała się przezornością. Organizowano pomoc i zabezpieczenie materialne wśród członków zrzeszeń zawodowych i grup religijnych, zarówno w Chinach, Indiach, jak i w Grecji czy w Rzymie.

Już na terenie Babilonii znane były przepisy regulujące ubezpieczenia transportowe. Jeżeli w karawanie przewożącej towary padł jeden wielbłąd, z pomocą materialną poszkodowanemu spieszyli właściciele pozostałych wielbłądów. W legionach rzymskich tworzono kasy żołnierskie, celem udzielania pomocy wdowom po legionistach.

Nowoczesne oficjalne instytucje ubezpieczeniowe zaczęły powstawać w wiekach średnich w północnych Włoszech, a także w Hiszpanii, Francji, Anglii i Holandii.

Na szczególne podkreślenie zasługuje rozwój ubezpieczeń morskich w Anglii, gdzie wykształcił się ubezpieczyciel Lloyd. Instytucja ta istnieje do dzisiaj.

Współczesne firmy ubezpieczeniowe mogą się poszczycić 100 letnią historią.

W Polsce po II wojnie światowej funkcjonowały tylko dwa zakłady ubezpieczeniowe: Państwowy Zakład Ubezpieczeń (ubezpieczał klientów indywidualnych i duże podmioty gospodarcze) oraz Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta, które zajmowało się ubezpieczaniem w obrocie z zagranicą.

Aktualnie w Polsce działają 32 towarzystwa ubezpieczeń majątkowych i 34 towarzystwa ubezpieczeń na życie.

Zgodnie z art. 805 kodeksu cywilnego przez umowę ubezpieczenia zakład ubezpieczeń zobowiązuje się spełnić określone świadczenia w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę.

Szczególną rolę w procesie ubezpieczeń odgrywają pośrednicy ubezpieczeniowi (pośredniczą w kupnie polis pomiędzy klientami i towarzystwami ubezpieczeniowymi).

Zgodnie z ustawą ubezpieczeniową z dnia 22.05.2003r. pośrednicy ubezpieczeniowi występują jako: agenci, osoby wykonujące czynności agencyjne (podagenci) oraz brokerzy.

Agentowi podobnie jak lekarzowi domowemu, prawnikowi, czy doradcy podatkowemu, klient powierza swoje tajemnice związane z życiem prywatnym i zawodowym (pośrednika ubezpieczeniowego podobnie jak w/w obowiązuje tajemnica).

W tą sferę wpisuje się Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o., który swoimi usługami w pełni zabezpiecza potrzeby swoich klientów.

SZYBKI KONTAKT

Telefon: 510 054 520, e-mail: kontakt@serwis-ubezpieczeniowy.pl

LIKWIDACJA SZKÓD

Szanowni Państwo, przekazujemy numery telefonów towarzystw ubezpieczeniowych pod którymi możecie Państwo zgłaszać szkody.

czytaj więcej


powiadamianie

Jeśli chcecie być Państwo powiadamiani o zmianach na naszej stronie internetowej prosimy poniżej zamieścić swój adres e-mail. Przycisk 'wypisz' spowoduje usunięcie adresu mailowego z naszej listy zainteresowanych.