ZAPYTAJ o ubezpieczenie i cenę
Proszę o przygotowanie oferty ubezpie- czenia: (przygotowanie oferty jest bezpłatne i niezobowiazujące)
Telefon:                      Email:
Dobrowolne ubezpieczenia komunikacyjne
 
Auto-casco

Auto-casco jest dobrowolnym ubezpieczeniem pojazdu. Chroni właściciela pojazdu przed niespodziewanym i z reguły dużym wydatkiem związanym z naprawą samochodu w przypadku szkody.

Przedmiotem ubezpieczenia są pojazdy zarejstrowane w Rzeczpospolitej Polskiej wraz z wyposażeniem.

Ochroną objęte są szkody polegające na uszkodzeniu pojazdu lub wyposażenia wskutek:
 • zdarzeń losowych;
 • działania osób trzecich;
 • nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia się pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami znajdującymi się na zewnątrz pojazdu;
 • kradzieży, zaboru pojazdu.
Zakres terytorialny ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz dodatkowo na terytorium państw należących do Systemu Zielonej Karty.

Suma ubezpieczenia pojazdu stanowi górną granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za powstałe szkody.

Dla pojazdu fabrycznie nowego sumę ubezpieczenia przyjmuje się według wartości wynikającej z faktury zakupu.

Dla pojazdu używanego sumę ubezpieczenia ustala się na podstawie wartości pojazdu określonej według aktualnych cenników (np. EUROTAX, INFO-EXPERT).

Warunkiem zawarcia umowy w zakresie obejmującym kradzież pojazdu jest wyposażenie pojazdu w zabezpieczenia przeciwkradzieżowe np.:
 • autoalarm;
 • immobiliser;
 • mechaniczna blokada dYwigni skrzyni biegów.
Dokumenty niezbędne przy zawieraniu ubezpieczenia auto-casco:
 • dowód rejestracyjny pojazdu;
 • w przypadku nowo zakupionego pojazdu, dokumenty potwierdzające pochodzenie pojazdu i prawo własności do pojazdu (np. umowa kupna, faktura zakupu);
 • w przypadku pojazdów sprowadzanych z zagranicy, dokumenty potwierdzające legalność wprowadzenia pojazdu na polski obszar celny.
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego.

Ubezpieczenie chroni wszystkie osoby podróżujące samochodem – kierowcę i pasażerów – w liczbie zgodnej z liczbą miejsc przewidzianą przez producenta pojazdu.

Przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków, powstałe w związku z ruchem pojazdu mechanicznego, polegające na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci ubezpieczonego.

Ubezpieczeniem objęte są także następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałych podczas:
 • wsiadania i wysiadania z pojazdu;
 • bezpośrednio przy załadowywaniu i rozładowywaniu pojazdu;
 • postoju lub naprawy pojazdu na trasie jazdy.
Ochroną objęte są wypadki powstałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

Sumę ubezpieczenia wybiera Ubezpieczający.

Ubezpieczony otrzymuje odszkodowanie jako jednorazowe świadczenie pieniężne uzależnione od sumy ubezpieczenia oraz wielkości trwałego uszczerbku na zdrowiu.

ASSISTANCE

Assistance jest usługą ubezpieczeniową, która zapewnia kierowcy i pasażerom, w zależności od przyjętego zakresu ochrony, pomoc w trudnych sytuacjach takich jak wypadek, awaria, unieruchomienie oraz kradzież pojazdu.

Assistance jest przydatne szczególnie w podróży, zarówno w kraju, jak i za granicą.

Usługi assistance uruchamiane są na telefoniczny sygnał kierowany przez potrzebujących pomocy do specjalnego Centrum Alarmowego.

Wystarczy jeden telefon, aby otrzymać bezpłatną pomoc:
 • informacyjną;
 • serwisową;
 • w podróży;
 • medyczną.
Pomoc informacyjna to między innymi następujące świadczenia:
 • udzielenie informacji o krajowej sieci autoryzowanych warsztatów samochodowych;
 • informacja o hotelach;
 • informacja o możliwości wynajmu pojazdu zastępczego;
 • przekazanie wiadomości.
Pomoc serwisowa zapewnia:
 • dostarczenie paliwa;
 • naprawa na miejscu zdarzenia;
 • holowanie pojazdu;
 • dostarczenie części zamiennych.
Pomoc w podróży obejmuje:
 • zakwaterowanie;
 • zorganizowanie parkingu;
 • pomoc administracyjną;
 • powrót ubezpieczonego do miejsca zamieszkania;
 • serwis tłumacza przez telefon.
Pomoc medyczna to:
 • informacja i natychmiastowa pomoc medyczna;
 • przewóz medyczny;
 • hospitalizacja;
 • transport zwłok;
 • zastępczy kierowca.
Zakres terytorialny ubezpieczenia Assistance może obejmować, w zależności od wyboru:
 • tylko terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
 • rozszerzenie ochrony na teren Europy.

SZYBKI KONTAKT

Telefon: 510 054 520, e-mail: kontakt@serwis-ubezpieczeniowy.pl

LIKWIDACJA SZKÓD

Szanowni Państwo, przekazujemy numery telefonów towarzystw ubezpieczeniowych pod którymi możecie Państwo zgłaszać szkody.

czytaj więcej


powiadamianie

Jeśli chcecie być Państwo powiadamiani o zmianach na naszej stronie internetowej prosimy poniżej zamieścić swój adres e-mail. Przycisk 'wypisz' spowoduje usunięcie adresu mailowego z naszej listy zainteresowanych.