ZAPYTAJ o ubezpieczenie i cenę
Proszę o przygotowanie oferty ubezpie- czenia: (przygotowanie oferty jest bezpłatne i niezobowiazujące)
Telefon:                      Email:
Pracownicze ubezpieczenie na życie
 
Oferta skierowana jest do pracowników zatrudnionych w zakładach pracy, członków stowarzyszeń, izb zawodowych, członków ochotniczych straży pożarnych, oraz pracowników oświaty.

Zasadniczą cechą produktu jest jego elastyczność tzn. możliwość wyboru poszczególnych opcji z następujących 20 ryzyk:


1. zgon Ubezpieczonego;

2. zgon Ubezpieczonego wskutek wypadku lub jego następstw:

3. zgon Ubezpieczonego w wyniku udaru lub zawału serca;

4. powstanie u Ubezpieczonego trwałego uszczerbku na zdrowiu, wskutek wypadku lub jego następstw;

5. pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek wypadku lub jego następstw;

6. pobyt Ubezpieczonego w szpitalu z innych przyczyn niż wypadek;

7. całkowita niezdolność do wykonywania przez Ubezpieczonego pracy będącej skutkiem wypadku;

8. wystąpienie u Ubezpieczonego ciężkiego zachorowania : nowotwór, zawał serca, udar mózgu, operacja bypass, niewydolności nerek, przeszczep narządów, porażenia całkowitego, utrata wzroku;

9. poddanie się przez Ubezpieczonego następującym operacjom chirurgicznym:
  • usunięcie wyrostka robaczkowego
  • usunięcie pęcherzyka żółciowego
  • wszczepienie sztucznego rozrusznika serca
  • wszczepienie endoprotezy
10. świadczenie rekonwalescencyjne;

11. zgon małżonka Ubezpieczonego;

12. zgon małżonka Ubezpieczonego wskutek wypadku lub jego następstw;

13. powstanie u małżonka Ubezpieczonego trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku lub jego następstw;

14. urodzenie się Ubezpieczonemu żywego dziecka;

15. urodzenie się Ubezpieczonemu martwego dziecka;

16. urodzenie się Ubezpieczonemu dzieci w wyniku ciąży mnogiej;

17. zgon dziecka pozostającego na utrzymaniu Ubezpieczonego;

18. osierocenie dziecka pozostającego na utrzymaniu Ubezpieczonego;

19. zawarcie związku małżeńskiego przez dziecko Ubezpieczonego;

20. zgon rodziców , teściów Ubezpieczonego.

Umowę zawiera się na czas nieokreślony. Składka wyliczana jest na podstawie wieku i płci osób przystępujących do ubezpieczenia.

SZYBKI KONTAKT

Telefon: 510 054 520, e-mail: kontakt@serwis-ubezpieczeniowy.pl

LIKWIDACJA SZKÓD

Szanowni Państwo, przekazujemy numery telefonów towarzystw ubezpieczeniowych pod którymi możecie Państwo zgłaszać szkody.

czytaj więcej


powiadamianie

Jeśli chcecie być Państwo powiadamiani o zmianach na naszej stronie internetowej prosimy poniżej zamieścić swój adres e-mail. Przycisk 'wypisz' spowoduje usunięcie adresu mailowego z naszej listy zainteresowanych.