ZAPYTAJ o ubezpieczenie i cenę
Proszę o przygotowanie oferty ubezpie- czenia: (przygotowanie oferty jest bezpłatne i niezobowiazujące)
Telefon:                      Email:
Odpwiedzialność cywilna
 
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
i posiadania mienia.


Przedmiotem ubezpieczenia jest wynikająca z obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone osobom trzecim, jak również za szkody powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

NOWO¦ć. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy

Obejmuje ochroną szkody wyrządzone pracownikom, a powstałe w następstwie wypadków przy pracy z winy pracodawcy, rozumiane zgodnie z ustawą "o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych".

Niezbędne każdemu pracodawcy. Przy braku ubezpieczenia pracodawca będzie musiał sam wypłacić odszkodowanie swojemu pracownikowi. Wysokość roszczenia pracowniczego jest ograniczona jedynie wielkością szkody, o jej wysokości decydują sądy.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźników

W zależności od tego, czy klient przewozi towary na terenie kraju czy za granicę może wybrać produkt odpowiadający sowim potrzebom:
 • OC przewoźnika w krajowym ruchu drogowym;
 • OC przewoźnika w międzynarodowym ruchu drogowym.
Obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:
 • podmiotów przyjmujących zamówienia na świadczenia zdrowotne;
 • multiagenta, brokera ubezpieczeniowego;
 • doradcy podatkowego, biegłego rewidenta, biura rachunkowego;
 • adwokata, notariusza, radcy prawnego;
 • architekta, inżyniera budowlanego;
 • organizatora imprez masowych;
 • zarządcy nieruchomości, pośrednika w obrocie nieruchomości, rzeczoznawcy majątkowego;
 • komornika sądowego;
 • detektywa.

SZYBKI KONTAKT

Telefon: 510 054 520, e-mail: kontakt@serwis-ubezpieczeniowy.pl

LIKWIDACJA SZKÓD

Szanowni Państwo, przekazujemy numery telefonów towarzystw ubezpieczeniowych pod którymi możecie Państwo zgłaszać szkody.

czytaj więcej


powiadamianie

Jeśli chcecie być Państwo powiadamiani o zmianach na naszej stronie internetowej prosimy poniżej zamieścić swój adres e-mail. Przycisk 'wypisz' spowoduje usunięcie adresu mailowego z naszej listy zainteresowanych.